“La República de los NO independentistas”

Llibre nascut a Twitter on centenars de persones, la majoria amb orígens fora de Catalunya, expliquen sense embuts com s’han fet republicans.

Fes click a la imatge i accedeix al nostre projecte.

@